Vår nya webshop är uppe på hemsidan och vi har massor av nya kläder att erbjuda er medlemmar! Vi har kunnat sänka priserna t o m på vissa plagg och tagit fram nya kläder samt hela vårt Skins-sortiment finns för 30% rabatt. Flera medlemmar ha redan börjat handla på sidan och vi har intervjuat vår […]