Hälften av andelarna är tecknade.  Att öppna upp Meihem för delägarskap för medlemmar och andra externa parter – är verkligen att göra något unikt! Därför är det så kul när efterfrågan är stor på att få vara en del av Meihem Workouts satsning på framtiden! Hittills är redan hälften av andelarna bokade och det finns […]