Bli delägare

Meihem Workout är utomhusbaserad funktionell träning fri från prestationskrav. Träningsformen startades 2012 och har växt från armhävningar i skogen till ett starkt och stabilt varumärke inom träningsbranschen främst i Helsingborg och nordvästra Skåne.

Meihem Workout tar nu nästa steg och strävar efter att bli ett innovativt företag i framkant för människan och miljön.

Jag har alltid haft hjärtat, magkänslan och medlemmarna i fokus när jag gjort mina val för verksamheten. Nu står 5 nya år för dörren – och jag vill bjuda in dig som medlem till att vara en del av skapandet!

Kristian Klintbo
Ägare och grundare Meihem Workout

ETT FÖRETAG I FRAMKANT FÖR MÄNNISKAN OCH MILJÖN

Meihem Workouts vision är få Sverige i rörelse. Varje dag arbetar vi med att sprida träningsglädje och hjälpa människor att fatta hälsosamma val i vardagen. Vi skapar ett mer hälsomedvetet Sverige. Vi skapar vardagshjältar!

“VILL DU ÄGA 1 CIRCLE K-MACK ELLER ÄGA 1% AV CIRCLE K?”

Ett kraftfullt citat som beskriver ett intressant perspektiv kring investeringar och dess långsiktiga målsättning. Man måste vara klarsynt och kunna ta vara på möjligheter när de erbjuds, långt innan de nått sin fulla potential.

Meihem Workout kommer under 2017/2018 avancera framåt och bli ett bolag som är medlemsägt. Detta för att skapa större möjligheter att nå vårt mål – få Sverige i rörelse och skapa fler vardagshjältar. Med fler resurser och stärkt kapital kan verksamheten både satsa och arbeta långsiktigt mot dessa mål. 

Dessutom ska Meihem Workout jobba för att bli en pionjär i företagsvärlden genom att årligen bidra med hela 20% av bolagets vinst till välgörenhet för människa och miljö!

MEIHEM AB 2017 – FÖRSTA STEGET 

 • – 20 % av all vinst ska gå till att;
 • –> Stödja lokal ungdomsidrott på våra orter
 • –> Stödja global och lokal välgörenhet för människa och miljö
 • – Ökat inflytande för medlemmar genom delägarskap
 • – Fler aktiviteter, projekt och event som bidrar till ett mer aktivt och hälsomedvetet Sverige samt välgörenhet

MEIHEM AB:S VISION – NÄSTA STEG 

 • – Förstärkning av gruppträningen på befintliga orter
 • – Expansion av gruppträningen till nya orter
 • – Meihem Online – träningspass överallt, alltid!
 • – Nytt spännande träningslopp för företag och privatpersoner
 • – Etablerat friskvårdsalternativ för arbetsplatser
 • – Lokala ungdomsträningar
 • – Lokala medlemskontor i Helsingborg med omnejd

ATT BLI DELÄGARE GENOM AKTIEKÖP

Du erbjuds nu möjligheten att teckna aktier i Meihem AB. Det finns två investeringsalternativ att välja mellan. Båda alternativen innebär att köparen kommer äga en procentuell andel av bolagets totala antal aktier. En delägare har rätt till del av bolagets årliga vinstutdelning samt vara med på företagets årsstämma. Teckningsperioden är 1/11 2017 – 30/11 2017 (observera att antalet aktier/delägarskap är begränsat).

HUR FUNGERAR DET? 

 1. 1. Under teckningsperioden anmäler du att du vill teckna upp dig som köpare genom formuläret längst ned på sidan.
 2. 2. Du erhåller ett email om att din ansökan är inkommen och den behandlas under teckningsperiodens gång.
 3. 3. När du blivit godkänd köpare betalas beloppet in för det investeringsalternativ du valt.
 4. 4. Du erhåller aktiebrev för de aktier som du nu äger!

VAD INNEBÄR DET ATT BLI DELÄGARE I MEIHEM AB? 

Som aktieägare är du delägare i Meihem AB. Det krävs ingen arbetsinsats av dig, utan delägarskapet är passivt. Vi hoppas emellertid att du vill dela med dig av dina idéer och erfarenheter för att bidra till verksamhetens vidareutveckling. T ex genom värdefulla kontakter, unik kompetens eller andra egenskaper som bidrar till verksamhetens tillväxt.

KOMMER DET FLER MÖJLIGHETER ATT KÖPA AKTIER? 

Ja – är intresset och efterfrågan stor, kommer det att skapas fler möjligheter, dock inte under samma förutsättningar.

VERKSAMHETENS VINST

Meihem AB är en vinstdrivande verksamhet med hjärtat i fokus.

VIKTIGT: Gruppträningen som drivs på nuvarande orter är EJ vinstdrivande men den övriga verksamheten är. Gruppträningen ingår emellertid i samma bolag. 

Årligen kommer verksamhetens vinst fördelas enligt dessa procentsatser:

50% Utdelning delägare
20% Interna investeringar i bolaget
20% Välgörenhet för miljö och föreningsliv
10% Personal inom Meihem Workout

INVESTERINGSALTERNATIV

1 % ägande av bolaget – 10 andelar

60 B-aktier
15000 kr
Endast 10 andelar (endast 3/10 andelar kvar)

5 % ägande av bolaget – 2 andelar 

60000 kr
298 st B-aktier
2 st A-aktier
Endast 2 andelar (endast 1/2 andelar kvar)

Villkor:

Vid extra bolagsstämma i samband med nyemission i Meihem AB org. nr.556987-0644 den 14 juli 2017, beslutades att öka bolagets aktiekapital med lägst 1 000 och högst 10 000 kr genom nyemission av lägst 175 och högst 300 kr.

3 års bindningstid. Eventuell utdelning med start från år 1. Vid bindningstidens slut kan du välja att sälja tillbaka aktierna med 7% avkastning eller fortsätta vara delägare med möjlighet till fortsatt årlig utdelning.  

Begränsat antal andelar och huvudman i Meihem AB förbehåller sig rätten att välja delägare.

ANSÖK OM AKTIEKÖP I FORMULÄRET NEDAN

Dela inlägget: